Välkommen till Nano-världen!

EN VÄRLDSREVOLUTION INOM HÖGTEKNOLOGISK SMÖRJNING

 

ORAPI GROUP var först med att ta fram, tillverka och marknadsföra en serie med specialsmörjmedel, baserad på en mycket innovativ formula, som erbjuder utomordentlig prestanda.

 

Den senaste utvecklingen inom tribologisektorn ägde rum på femtiotalet. Idag har Orapi Group satt en ny standard inom följande områden: friktion, slitage, nötning och smörjning. Denna innovation gav upphov till NANOLUBRICANT-serien, som erbjuder exceptionell kvalité, motståndskraft och slitstyrka.

 

Ordet nano betyder miljarddel och nanoteknologin använder och utnyttjar de absolut minsta beståndsdelarna för att bygga och skapa speciella egenskaper och funktioner. Mätenheten som används är nanometer (nm). Delar vi en millimeter en miljon gånger får vi en nanometer.

 

De nanometriska partiklarna som finns i Nanolubricant-produkterna karakteriseras av en oklyvbar oval struktur, som garanterar en rullande och glidande rörelse mellan de belastade ytorna. Nanolubricant-partiklarna är extremt tryck- och temperaturtåliga och 500 gånger mindre än t.ex. microniserad MoS2-partiklar (vars struktur är som lameller).

 

MINSKAT SLITAGE

 

Brugger-testet används för att mäta bärigheten och slitstyrkan i t.ex. en oljefilm. På bilden ser vi tydlig skillnad vad gäller slitaget då vi tillsatt Nanolubricant-tillsatsen till basoljan. Även belastningen kunde ökas markant (upp till 5 gånger) efter vi tillsatt Nanolubricant.

LÄGRE FRIKTION

 

Friktion uppkommer då två ytor har kontakt och rör sig mot varandra. Friktion omvandlar rörelseenergi till värme. Friktionskoefficienten är ett mått på hur sträva olika ytor är mot varandra. Ju högre tryck, desto högre blir friktionskoefficienten. På bilden ser ni hur Nanolubricant-tillsatsen minskar friktionen och bibehåller en låg friktionskoefficient även vid mycket hög belastning.

ÖKAD BELASTNINGSTÅLIGHET

 

När man tillsätter fasta smörjmedel till t.ex. ett fett, så ökar fettets belastningstålighet. Nanolubricant har störst lastupptagningsförmågan och ökar belastningståligheten mest. En enkel förklaring till varför är att det får plats betydligt fler nanopartiklar, på vilka trycket fördelas.

REHBINDER-EFFEKT

 

Rehbinder-effekt i fysik är minskningen av hårdhet och duktilitet av ett material med hjälp av en ytaktiv molekylär film. Nano-partiklarna i Nanolubricant-smörjmedlen fastnar på materialets yta, ojämnheter och i porer. De blir som en ”ytbeläggning” och skyddar materialet mot frätning, skärning och nötning.

KÖP NU

ORAPI NORDIC AB

Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 Uppsala SWEDEN   |   Tel. +46 (0)18 50 60 10

info[at]orapi.se   |   www.orapi.se   |   VAT NR. SE 516403-253301

 

Copyright 2023 Orapi Nordic Oy Ab - All rights reserved

 

Orapi webbshop

NANOLUBRICANT® är ett registrerat varumärke av ORAPI GROUP

Välkommen till Nano-världen!
Välkommen till Nano-världen!

ORAPI NORDIC AB

Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 Uppsala SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10

info[at]orapi.se

www.orapi.se

VAT NR. SE 516403-253301

 

Copyright 2023 Orapi Nordic Oy Ab - All rights reserved

 

Välkommen till Nano-världen!